Klostermarkskolen


Lejrskole, Slesvig 1966

6. Z. 1964

Ulveskoven 1964

6.Z 1964

6. Z. 1964

Ulveskoven 1964

Ulveskoven 1965

Konfirmation 1966

Stig Wandel 1965

6.z 1966 rebild

Lejrskole, Slesvig 1966

6.z 1966 rebild

6.z 1966 rebild

Ulveskoven 1965

6.z 1966 rebild

Ulveskoven 1965

Lejrskole, Slesvig 1966

Skolekøkken 1967/68

9. B. Skolekøkken 1967/68

Lejrskole, Slesvig 1966

Lejrskole, Slesvig 1966

6.Z lejrskole 1966

Lejrskole, Slesvig 1966

Lejrskole, Slesvig 1966

Lejrskole, Slesvig 1966

Ebba Christensen

Finn Kristensen

Lejrskole, Slesvig 1966

8.B 1966/67

6.Z 1964

Lejrskole, Slesvig 1966

Ulveskoven 1964

Evy Pedersen

Doris Herlak

Bente Christensen

Annette Herlak

Anni Larsen

Christian Hansen

Elise Markusen

Annette Rytter

Mogens Thomsen

Kaj Kronborg

Poul Erik Nielsen

Torben Jensen

Mogens Jensen

Poul Holm

Lars Christian Jensen

Jens Christian Ejdrup

Hans Jørgen Christensen

Jan Mølgård