Velkomst    
         
    

Velkommen til Christian Hansens Mindestue, som er hjemsted for alskens rariteter, men der er vistnok system i det. Du vil kunne finde ”historiske” arkivalier, som for en stund er blevet støvet af, og du vil finde en righoldig billeddokumentation for min store families gøren og laden.
Disse to overskrifter er det væsentligste på denne hjemmeside. Så er du advaret. Kom ikke bagefter og sig noget andet.

Men hvorfor så denne hjemmeside ??
Jo en dag havnede jeg ved et rent tilfælde, på en side der omhandlede min hjemstavns by Skørping, specifikt omhandlende en undseelig lille vej i byen, og om dens huse og deres beboere, og her igennem blev et forunderligt billede af byens personer i 1950´erne og 1960´erne ”levendegjort” på ny.

Indfaldsvinklen var slægtsforskning, og jeg var havnet i den del af historien der omhandlede fortællerens egen barndom i Skørping. Og her viste det sig at fortælleren såmen var den pige som jeg i flere år dansede sammen med på frk. Møllers danseskole i Skørping. Det var en overraskende tillægsgevinst.
Vi begyndte at udveksle mails, om vores barndom i Skørping. Og langsomt gik op for mig at en hjemmeside kunne være berettiget. Bl.a. har jeg en del gamle fotografier fra barndommen liggende. Måske ville der være andre som ville få glæde af at se disse billeder igen, nu hvor de efterhånden kun har nostalgisk værdi. Og samtidig ligger der jo mange historier gemt i min hukommelse som relaterer sig til barndommen i Skørping, og disse historier har jeg prøvet at nedskrive, som jeg husker dem. Ret mig endelig hvis du ved bedre.
Som f.eks. Jesper Kuhn, fordi han huskede navnet på trompetisten i Børge Knudsens orkester, og lærer Vithner´s barnebarn, som supplerede min lille historie om hendes farfar.

Endelig skal der lyde et velment HIP til min tidligere danse partner på frk. Møllers Danseskole, Ilse, som stærkt motiverede til dette projekt, og til min gode ven Finn for hans tålmodige hjælp med at få denne hjemmeside op at køre. Og til de Skørpingensere som med tiden har set og kommenteret min hjemmeside via mail.

Toppen af siden

   

Kontakt mig her

Lænker:

  • Bauneskolen
  • Expecting Rain - Bob Dylan nyhedsside
  • Galleri Maaneskin
  • Ida Bach Jensen - Bassist
  • Leftart.dk - Jan Østergaard Mikkelsen
  • Omkring Mosevej Skørping
  • Shefali Ranthe ART
  • The official website of Arthur Lee and Love
  • Viagra Falls
  •